Retreater för Meditation


 

I tystnaden, 

när alla inre rörelser har kommit till ro,

du finner frid, 

Sedan kan du höra och se.

Från din själs tysta impulser,

det nya, inspirationen stiger,

en högre version av dig själv föds.

 

(Stephanie Bunk)