Psykologisk rådgivning


Det finns alltid faser i livet då vi upplever kriser. Det finns ingen människa som inte har gått igenom en kris i sitt liv. De är en del av vårt liv. Deras uppgift är att leda oss till tillväxt och att hitta vägen till en högre vision av oss själva. Detta sker genom att utveckla högre, helande och mer harmoniska perspektiv på oss själva och vår situation. I holistisk psykologisk rådgivning ser vi helhetsmässigt på de frågor som ligger bakom problemet och utvecklar lösningar och sätt att hantera och omvandla det nuvarande tillståndet på ett positivt sätt. Det första samtalet är en anamnes och syftar till att lära känna varandra. Den varar cirka 120 minuter, varje ytterligare konsultation 60 minuter. Kostnaden för anamnesesamtalet är 115 euro/reducerat 95 euro, varje ytterligare samtal kostar 75 euro/reducerat 55 euro (pensionärer, studerande, Hartz IV). Samtalet kan äga rum på plats eller via Zoom på tyska, engelska och spanska.