Tryck


Imprint av denna webbplats skapad via, generatorn av den tyska Anwaltshotline AG.

 

Den här webbplatsen skapades med hemsidesbyggaren JimdoPro: www.jimdo.com

 

Information enligt punkt 5 i TMG

 

Operatör och kontaktperson:

 

Stephanie Bunk

 

Marktstr. 11

88677 Markdorf

 

Telefonnummer: 0151-63159303

E-postadress: siddhazentrum-markdorf@gmx.de

 

Ansvarar för det journalistiskt-redaktionella innehållet enligt punkt 5511 RsfV:

Stephanie Bunk

 

Bilder och grafik:

 • Bilderna som används på denna webbplats kommer från: 
  • www.pixabay.com
  • www.fotolia.com
  • www.istockphoto.com
  • har fotograferats av mig själv
  • kommer från en fotostudio (Balaji Fotos, Indien)

Startsida:

Bouddhisme et bien-être © Puntostudiofoto / fotolia.com, bildkredit: 47835611 (på alla sidor).

 

Sidan Palmbladsläsning: 

Palmbladläsning © PatrizioYoga / pixabay.com, bildkredit: 4898937

Sriraman © Sabbine Duscheck

Logotyp © Stephan Österreicher

 

Sidan Yoga Online School:

Yoga Online School © Puntostudiofoto / istockphoto.com, bildkredit: 1249332868

 

Sidan Meditation och retreats:

Mediterande munk © 李磊瑜伽 / pixabay.com, bildkredit: 3480814 

 

Sidan Ceremonier och festivaler: 

Bilder Ceremoni Bremen Ceremoni © Sabbine Duscheck.

Bilder Bremen tempel på ljus © Dominic Kramer

Bilder Yoga- och Siddhazentrum Zeitwandel Ceremoni © Stephanie Bunk

 

Sidan I harmoni med naturen e.V.:

Fjädrar - I harmoni med naturen © Free Fotos / pixabay.com, fotokredit:691928 

 

Sidan 19 Siddhas: 

Sri La Sri Mahanandha Siddha © Balaji Photo, Indien.

Agastya Rishi - http://wiki.yoga-vidya.de/Datei: Agastya-rishi.jpg

 

Sidan Om mig: 

Stephanie Bunk © Stephanie Bunk

 

Sidan Centret: 

Yoga Center © Stephanie Bunk

Yogarum © Stephanie Bunk 

 

 Ansvarsfriskrivning

Ansvar för innehållet

Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med § 7.1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8-10 TMG är vi inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmän lagstiftning påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort det aktuella innehållet omedelbart.

  

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig om det inte finns konkreta bevis för brott mot lagen. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

  

Upphovsrätt 

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material som går utöver upphovsrättslagen kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part identifieras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.