Dataskydd


Ansvarigt organ i den mening som avses i dataskyddslagarna är:

Stephanie Bunk, Marktstr. 11, 88677 Markdorf, telefon: 0151-63159303.

 

Uppgiftsskydd

Nedan vill vi informera dig om vår sekretesspolicy. Här hittar du information om insamling och användning av personuppgifter när du använder vår webbplats. Vi följer de dataskyddslagar som gäller i Tyskland. Du kan när som helst få tillgång till denna deklaration på vår webbplats. 

Vi påpekar uttryckligen att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) är föremål för säkerhetsbrister och inte kan skyddas helt och hållet mot åtkomst av tredje part. 

Användning av kontaktuppgifterna i vårt impressum för kommersiell reklam är uttryckligen inte önskvärd, såvida vi inte har gett vårt skriftliga samtycke i förväg eller om det redan finns en affärsrelation. Leverantören och alla personer som nämns på denna webbplats motsätter sig härmed all kommersiell användning och utlämnande av deras uppgifter. 

 

Personuppgifter

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna personuppgifter. I den mån personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress) samlas in på våra sidor sker detta så långt det är möjligt på frivillig basis. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Om ett avtalsförhållande ska upprättas mellan dig och oss, eller om dess innehåll ska utvecklas eller ändras, eller om du skickar en förfrågan till oss, samlar vi in och använder personuppgifter från dig i den mån det är nödvändigt för dessa ändamål (inventeringsuppgifter). Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att du ska kunna använda webbplatsen (användningsuppgifter). Alla personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för det angivna syftet (behandling av din förfrågan eller hantering av ett avtal). I detta sammanhang beaktas de lagringstider som föreskrivs i skatte- och handelslagstiftningen. På order av de behöriga myndigheterna kan vi i enskilda fall tillhandahålla information om dessa uppgifter (inventeringsuppgifter), i den mån det är nödvändigt för att väcka åtal, för att avvärja fara, för att fullgöra författningsskyddsmyndigheternas eller den militära kontraspionagetjänstens lagstadgade uppgifter eller för att upprätthålla immateriella rättigheter.

Insamling av allmän information

När du besöker vår webbplats samlas information av allmän karaktär in automatiskt. Denna information (serverloggfiler) omfattar till exempel typen av webbläsare, det operativsystem som används, domännamnet på din Internetleverantör och liknande. Detta är uteslutande information som inte gör det möjligt att dra några slutsatser om din person. Denna information är tekniskt nödvändig för att korrekt leverera innehållet på de webbsidor som du har begärt och är obligatorisk när du använder Internet. Anonym information av detta slag utvärderas statistiskt av oss i syfte att optimera vår Internet-närvaro och den bakomliggande tekniken.

 

Registrering på vår webbplats

När du registrerar dig för att använda våra personliga tjänster samlas vissa personuppgifter in, t.ex. namn, adress, kontakt- och kommunikationsuppgifter som telefonnummer och e-postadress. Om du är registrerad hos oss kan du få tillgång till innehåll och tjänster som vi endast erbjuder registrerade användare. Registrerade användare har också möjlighet att när som helst ändra eller radera de uppgifter som lämnats vid registreringen. Naturligtvis ger vi dig också när som helst information om de personuppgifter som vi har lagrat om dig. Vi korrigerar eller raderar också gärna dessa uppgifter på din begäran, förutsatt att det inte finns några rättsliga skyldigheter att behålla uppgifterna. Om du vill kontakta oss i detta sammanhang kan du använda de kontaktuppgifter som finns i slutet av denna dataskyddsförklaring.

 

Kommentarfunktion

När användare lämnar kommentarer på bloggen lagras förutom denna information även tidpunkten för när kommentarerna skapades och det användarnamn som besökaren tidigare valt. Detta är för vår säkerhet, eftersom vi kan åtalas för olagligt innehåll på vår webbplats, även om det skapats av användare.

 

Nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer de uppgifter du lämnar att användas uteslutande för detta ändamål. Prenumeranter kan också informeras via e-post om omständigheter som är relevanta för tjänsten eller registreringen (t.ex. ändringar i nyhetsbrevstjänsten eller tekniska omständigheter).

För att registreringen ska bli effektiv behöver vi en giltig e-postadress. För att kontrollera att en registrering verkligen görs av ägaren till en e-postadress använder vi förfarandet "double-opt-in". För detta ändamål loggar vi beställningen av nyhetsbrevet, sändningen av ett bekräftelsemeddelande och mottagandet av det begärda svaret. Inga ytterligare uppgifter samlas in. Uppgifterna används endast för att skicka nyhetsbrevet och lämnas inte vidare till tredje part.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter lagras och används för att skicka ut nyhetsbrev. Du hittar en länk till detta i varje nyhetsbrev. Du kan också när som helst avsluta din prenumeration direkt på denna webbplats eller informera oss om din önskan att göra det genom att använda kontaktalternativet i slutet av detta meddelande om dataskydd.

 

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via e-post eller ett kontaktformulär lagras de uppgifter du lämnar för att behandla din begäran och för eventuella uppföljningsfrågor.

 

Radering eller blockering av uppgifter

Vi följer principerna om att undvika data och spara data. Vi lagrar därför dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som anges här eller enligt de olika lagringstider som föreskrivs i lagen. När respektive syfte har upphört att existera eller när dessa perioder har löpt ut blockeras eller raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

 

Användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (nedan kallad Google). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs till och lagras av Google på servrar i USA. På grund av aktiveringen av IP-anonymisering på dessa webbsidor kommer din IP-adress dock att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

 

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in till Google och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk: Tillägg till webbläsaren för att inaktivera Google Analytics.

 

Utöver eller som ett alternativ till webbläsartillägget kan du förhindra att Google Analytics spårar våra sidor genom att klicka på den här länken . Detta kommer att installera en opt-out-cookie på din enhet. Detta kommer att förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter för den här webbplatsen och den här webbläsaren i framtiden, så länge cookien är installerad i din webbläsare.

 

SSL-kryptering

För att skydda dina uppgifter under överföringen använder vi moderna krypteringsmetoder (t.ex. SSL) via HTTPS.

 

Inbäddade YouTube-videor

Vi bäddar in YouTube-videor på vissa av våra webbplatser. Operatören av motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en sida med YouTube-pluginet upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Detta talar om för Youtube vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt Youtubekonto kan Youtube tilldela ditt surfbeteende till dig personligen. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Youtube-konto i förväg.

Om en Youtube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarens beteende.

Om du har inaktiverat lagring av cookies för Googles annonsprogram behöver du inte förvänta dig några sådana cookies när du tittar på Youtube-videor. Youtube lagrar dock även icke-personlig användningsinformation i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera lagring av cookies i din webbläsare.

Ytterligare information om dataskydd hos "Youtube" finns i leverantörens dataskyddsdeklaration på följande adress: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 

Sociala insticksprogram

På våra webbplatser används sociala plugins från de leverantörer som anges nedan. Du kan känna igen plugins genom att de är märkta med motsvarande logotyp.

Information, som kan innehålla personuppgifter, kan skickas till tjänsteleverantören via dessa plugins och kan användas av tjänsteleverantören. Vi förhindrar omedveten och oavsiktlig insamling och överföring av uppgifter till tjänsteleverantören med hjälp av en 2-klickslösning. För att aktivera en önskad social plugin måste den först aktiveras genom att klicka på motsvarande knapp. Endast denna aktivering av insticksprogrammet utlöser också insamling av information och överföring av den till tjänsteleverantören. Vi samlar inte själva in några personuppgifter med hjälp av de sociala plugins eller om deras användning.

Vi har inget inflytande över vilka uppgifter en aktiverad plugin samlar in och hur de används av leverantören. För närvarande måste man utgå från att en direkt anslutning till leverantörens tjänster upprättas och att åtminstone IP-adressen och enhetsrelaterad information samlas in och används. Det finns också en möjlighet att tjänsteleverantörerna försöker spara cookies på den dator som används. Se dataskyddsinformationen för respektive tjänsteleverantör för att ta reda på vilka specifika uppgifter som samlas in och hur de används. Observera: Om du samtidigt är inloggad på Facebook kan Facebook identifiera dig som besökare på en viss sida.

Vi har integrerat följande företags knappar för sociala medier på vår webbplats:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)

Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)

 

Whatsapp

Din rätt till tillgång, rättelse, blockering, radering och invändning

Du har rätt att när som helst få information om dina personuppgifter som vi har lagrat. Du har också rätt att få dina personuppgifter rättade, blockerade eller, förutom obligatorisk lagring av uppgifter för affärsverksamhet, raderade. Kontakta vårt dataskyddsombud för detta ändamål. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

För att en spärrning av uppgifter alltid ska kunna beaktas måste dessa uppgifter förvaras i en spärrfil för kontrolländamål. Du kan också begära att uppgifterna raderas, om det inte finns en lagstadgad arkiveringsskyldighet. Om det finns en sådan skyldighet kommer vi att blockera dina uppgifter på begäran.

Du kan göra ändringar eller återkalla ditt samtycke genom att meddela oss detta med verkan för framtiden.

Ändring av våra dataskyddsbestämmelser

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsdeklaration från tid till annan så att den alltid överensstämmer med gällande lagkrav eller för att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, t.ex. vid införande av nya tjänster. Den nya dataskyddsförklaringen gäller då vid ditt nästa besök.

 

Rätt till information

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt och utan dröjsmål fråga om de uppgifter som vi har samlat in om dig. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter med verkan för framtiden. Om du vill ha information kan du kontakta leverantören med hjälp av kontaktuppgifterna i avtrycket. Om du har några frågor om dataskydd kan du skicka oss ett e-postmeddelande eller kontakta vårt dataskyddsombud direkt:

Stephanie Bunk

Dataskyddsdeklarationen skapades med activeMind AG:s dataskyddsdeklarationsgenerator.

 

Viktigt meddelande om databehandling i samband med Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Om det ansvariga organet för databehandlingen som sker via denna webbplats har sin bas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, utförs den tillhörande databehandlingen av Google Analytics av Google LLC. Google Ireland Limited och Google LLC. kommer nedan att kallas "Google".

 

Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som sparas på besökarens dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur besökarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien (inklusive den förkortade IP-adressen) om användningen av webbplatsen överförs normalt till och lagras av Google.

 

Google Analytics används uteslutande med tillägget "_anonymizeIp ()" på denna webbplats. Detta tillägg säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom trunkering och utesluter en direkt personlig referens. Med detta tillägg förkortar Google webbplatsbesökarens IP-adress inom EU:s medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs besökarens fullständiga IP-adress till Googles servrar i USA och förkortas där. Den IP-adress som tillhandahålls av webbplatsbesökarens webbläsare när Google Analytics används kommer inte att sammanföras av Google med andra uppgifter från Google.

 

På uppdrag av webbplatsoperatören kommer Google att använda den insamlade informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra webbplats- och internetrelaterade tjänster till webbplatsoperatören (artikel 6.1 f i GDPR). Det legitima intresset för databehandlingen ligger i optimeringen av denna webbplats, analysen av användningen av webbplatsen och anpassningen av innehållet. Användarnas intressen skyddas på lämpligt sätt genom pseudonymisering av deras uppgifter.

 

Google LLC. garanterar en adekvat nivå av dataskydd på grundval av europeiska standardavtalsklausuler. De uppgifter som skickas och är kopplade till Google Analytics-cookies, t.ex. användar-ID:n eller annonserings-ID:n, raderas automatiskt efter 50 månader. Uppgifter vars lagringstid har uppnåtts raderas automatiskt en gång i månaden.

 

Webbplatsbesökaren kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i sin webbläsare. Webbplatsbesökaren kan också förhindra att Google samlar in information (inklusive IP-adress) via cookies och behandlar denna information genom att ladda ner detta webbläsarplugin och installera det: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Webbplatsbesökaren kan förhindra datainsamling via Google Analytics på denna webbplats genom att klicka här. En "opt-out-cookie" kommer då att användas för att förhindra all framtida insamling av uppgifter om besökarna när de besöker denna webbplats.

 

Ytterligare information om Googles databehandling och användning av uppgifter, inställningar och möjligheter till avaktivering finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy) och i inställningarna för Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

reCAPTCHA

Vi använder tjänsten reCAPTCHA som tillhandahålls av Google LLC (Google) för att skydda dina inlagor via internetformulär på den här webbplatsen. Det här insticksprogrammet kontrollerar om du är en person för att förhindra att vissa funktioner på webbplatsen används av skräppostrobotar (särskilt kommentarer). Den här plugin-frågan inkluderar sändning av IP-adressen och eventuellt andra uppgifter som Google behöver för Google reCAPTCHA-tjänsten. För detta ändamål kommer dina uppgifter att överföras till och användas av Google. Din IP-adress har dock tidigare trunkerats av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är därför anonymiserad. Endast i undantagsfall överförs en fullständig IP-adress till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur du använder denna tjänst. Den IP-adress som reCaptcha tillhandahåller från din webbläsare ska inte sammanföras med andra uppgifter från Google.

Denna datainsamling omfattas av Googles (Google Inc.) dataskyddsbestämmelser. Mer information om Googles sekretesspolicy finns på https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Genom att använda tjänsten reCAPTCHA samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och för de ändamål som anges ovan.