Ceremonies & Festivals


"Veda" betekent vertaald kennis. Het is de universele, universeel geldige en tijdloze kennis over de natuur, haar verbanden en haar wetten. Een kennis die nu weer meer en meer toegankelijk wordt en ons in harmonie brengt met onze ziel en oernatuur. 

De Vedische cultuur is rijk aan festivals waarin de verschillende goddelijke aspecten die op ons en in de natuur werken worden geëerd. Dit zijn dagen die energetisch gezien een bijzondere energie in zich dragen. Wanneer men hiermee in harmonie leeft en ze viert door middel van puja's (ceremonies), zegenen deze goddelijke aspecten van de natuur de mensen, bijvoorbeeld door hen te helpen verschillende blokkades in het leven te overwinnen door middel van genade. 

 

Wij vieren zowel de Vedische als de Christelijke feesten. Want Jezus was diep verbonden met India en de 19 Siddha's. Sri La Sri Mahanandha Siddha zei een dat Jezus in Tamil Nadu was. De verbondenheid blijkt ook uit het feit dat, hoewel mijn pad sinds 2013 door de Indiase palmbladeren loopt, een reis van 3 maanden door Europa mij op een diepe en zeer ontroerende manier naar Moeder Maria heeft geleid.

 

U bent van harte welkom om in vivo of via lifestream deel te nemen aan de verschillende ceremonies van de jaarcirkel. De ceremonies vinden plaats op drie verschillende locaties: in de tempel van Mahadevamalai in Tamil Nadu, in de Atma Mandir in Bremen of in het Yoga- en Siddhazentrum ZEITWANDEL in Markdorf. 


Datums 2021


 Volle maan Puja (Purnima) & Satsang

Datums:  27.04. (Supermaan), 26.05. (Supermaan), 24.06., 24.07., 22.08., 21.09. 20.10., 19.11., 19.12. 

Bij elke volle maan openen zich bepaalde energetische poorten, die op de aarde en ons mensen afstromen en ons in staat stellen ons gemakkelijker met bepaalde energetische kwaliteiten van bewustzijn te verbinden of bepaalde ontwikkelingen gemakkelijker door te maken of in gang te zetten. In het centrum vindt elke volle maan een puja en een satsang plaats. In Satsang, wat "samenkomen in de goddelijke aanwezigheid" betekent, zingen we liederen die het hart openen, laten we ons aanraken en verbinden we ons met de goddelijke kwaliteiten: Vreugde, schoonheid, innerlijke vrede, gemeenschap en liefde.

 

Nieuwe maan Puja (Amavasya) & Satsang

Datums:  12.04., 11.05., 10.06., 10.07., 08.08., 07.09. 06.10., 04.11., 19.12. 

Nieuwe maan is energetisch een belangrijke dag om dingen opnieuw te beginnen en om de voorouders te eren. In India en de Vedische cultuur wordt op deze dagen voedsel aan de voorouders geofferd en worden tot op de dag van vandaag puja's gevierd. 

 

Ekadasi

Datums:  07.04.2021, 21.04.202, 07.05.202, 23.05.202, 05.06.202, 21.06.2021, 05.07.2021, 20.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 02.09.202, 17.09.202, 02.10.2021, 16.10.2021, 01.11.2021, 15.11.2021, 30.11.2021, 14.12.2021, 30.12.2021

Ekadasi is 11 dagen na elke volle maan en nieuwe maan. Het is een energetisch belangrijke dag. Op deze dag zijn spirituele oefeningen, zoals meditatie, bijzonder krachtig, omdat we dan gemakkelijker toegang hebben tot het spirituele hart en de subtiele werelden. In de regel vasten we op deze dag van zonsopgang tot zonsondergang en intensiveren we onze spirituele praktijk. 

 

Pongal - Thanksgiving

Datum:  14.01. - 17.01.2021

Pongal is een van de belangrijkste festivals in Tamil Nadu, in Zuid-India. Het is een oogstfeest waarbij de zon, de regen en de boerderijdieren op een speciale manier worden geëerd. Boeren laten het oude jaar achter zich en richten zich op het nieuwe landbouwseizoen. Vier dagen lang wordt dankbaarheid aan de natuur betuigd en worden diverse ceremonies gevierd. 

 

Candlemas - Einde van het Kerstseizoen

Datum:  02.02.2021

Kaarsmis vindt plaats 40 dagen na de geboorte van Jezus en was oorspronkelijk de datum voor het einde van het kerstseizoen. Deze kennis is echter in het dagelijks leven bijna verdwenen. Op deze dag worden de kaarsen voor het komende jaar gewijd. 

 

Ganesha Chathurti - Ganesha Verjaardag

Datum:  15.02.2021, 04.02.2022, 25.01.2023

Ganesha is een van de twee zonen van Shiva en Parvati. Op deze dag wordt vooral Ganesha geëerd, die ons met zijn zegeningen helpt om weerstanden en moeilijkheden in het leven te overwinnen. Puja's die op deze dag worden uitgevoerd helpen om moeilijke levenssituaties gemakkelijker te overwinnen. 

 

Saraswati Jayanti - Vasant Pachami

Datum:  16.02.2021

Saraswati is de godin en energie van wijsheid, wetenschap, genezing en kunst. Deze dag is haar verjaardag. Puja's die op deze dag worden uitgevoerd helpen ons om ons gemakkelijker te ontwikkelen met betrekking tot deze onderwerpen met behulp van de zegeningen van Saraswati.  

 

Shivaratri

Datum:  11.03. - 12.03.2021

Shivatratri is een van de belangrijkste festivals van de Vedische cultuur. Shiva is een naam voor het hoogste goddelijke bewustzijn. Men zou ook God zelf kunnen zeggen. Men zegt dat Shiva op deze nacht ontwaakt uit zijn meditatie en over de aarde loopt om allen te zegenen die hem eren. Op deze nacht komen mensen samen om te zingen en te mediteren. De dag ervoor, vast men. We zullen de hele nacht samen puja's doen, waken, chanten en mediteren. Om 5 uur 's morgens eindigt de nacht met het breken van het vasten en een gezamenlijk ontbijt.  

 

Pasen

01.04.2021 Witte Donderdag, 02.04.2021 Goede Vrijdag, 05.04. - 06.04. Paaszondag en Paasmaandag

Op Witte Donderdag, had Jezus zijn laatste maaltijd. Op Goede Vrijdag werd hij gekruisigd. Op Paaszondag en Paasmaandag stond hij op uit de dood. Pasen herinnert ons aan de verrijzenis van het licht in ons individueel en collectief bewustzijn. 

 

Navaratri - 10-daags festival van de goddelijke moeder

Datums:  13.04. - 22.04.2021 & 07.-14.10.2021

Navaratri is een van de heiligste festivals in de Vedische cultuur. Tijdens deze 10 dagen, die in het voor- en najaar plaatsvinden, wordt vooral het vrouwelijke, creatieve en scheppende aspect van de schepping geëerd. Elke dag worden er puja's en aratis verricht voor de goddelijke moeder om haar bescherming en zegeningen te ontvangen. Tijdens deze 10 dagen kan men vasten of alleen fruit eten. Spirituele oefening heeft een bijzonder sterk effect tijdens deze dagen. De 10e dag wordt Vijaya Dashami genoemd en markeert het einde van Navaratri. Symbolisch staat het voor de overwinning van het licht op de duisternis. 

 

Rama Navami

Datum:  10.04.2022

Rama Navami is de geboortedag van Rama. Zo nu en dan incarneert God rechtstreeks op aarde en neemt verschillende gedaanten aan. Deze zijn vaak zeer indrukwekkend en blijven daardoor vele eeuwen voortleven in het bewustzijn van de mensen, zoals Jezus. Rama wordt beschouwd als een incarnatie van God. Op deze dag worden de namen van God herhaald en worden er offers gebracht in tempels. Overdag vasten veel mensen en 's avonds breken zij hun vasten door samen te feesten. Bovendien bidt men voor bevrijding uit de kringloop van wedergeboorte. 

 

Sri la Sri Mahanandha Siddha Dhoti veranderen

Datum:  14.04.2021

Sri la Sri Mahanandha Siddha is Shiva zelf in menselijke gedaante, volgens een boodschap van de palmbladeren. Op deze dag vindt een abishekam plaats. Melk en water worden over de Siddha gegoten als een levende murti. Daarna verwisselt Siddha zijn dhoti, het enige kledingstuk dat hij een heel jaar draagt zonder het te verwisselen. 

 

Hanuman Jayanti -  Hanuman Verjaardag

Datum:  27.04.2021

Op deze dag vieren we de verjaardag van Hanuman. Hij wordt beschouwd als een van de meest trouwe en toegewijde dienaren van God in de Vedische cultuur. Hanuman bevrijdde Godin Sita uit de handen van de demonen en bracht haar terug naar zijn geliefde Rama (God). Op deze dag zingen we de Hanuman Chalisa 108x ter ere van Hanuman. Het chanten van de Hanuman Chalisa leidt ons naar het oplossen en bevrijden van karmische aspecten van ons leven.  

 

Vaikasi Visakam - Subramanya Verjaardag

Datum:  25.05.2021, 12.06.2022

Subramanya is de tweede zoon van Shiva en Parvati. Hij wordt ook Muruga of Kartikeya genoemd. Op deze dag voeren we een ceremonie en puja uit voor Subramanya. Wanneer we Subramanya aanbidden, verleent hij ons de grootst mogelijke bescherming tegen negatieve energieën en krachten in het leven. 

 

Zomerzonnewende

Datum:  21.06.2021

Op de zomerzonnewende heeft de zon haar hoogste positie aan het firmament bereikt. Het is de langste met licht overgoten dag van het jaar. Dit zijn dagen van vreugde en lichtheid, waarin ook ons bewustzijn wordt overspoeld met licht. De zomerzonnewende is als een energetische poort die we kunnen passeren om gemakkelijker contact te vinden met de subtiele werelden. 

 

Guru Purnima

Datum:  24.07.2021 

Guru Purnima is een zeer speciale volle maan dag in de jaarlijkse cyclus. We verbinden ons op deze dag in het bijzonder met onze innerlijke en uiterlijke leraren (Guru) en eren en danken hen voor al hun steun, begeleiding en genade. De term "Guru" komt uit het Sanskriet en wordt vertaald als "degene die de duisternis van het bewustzijn verdrijft".

 

Krsna Janmashtami - Krishna Verjaardag

Datum:  30.08.2021

Krishna Janmashtami is de geboortedag van Krishna. Krishna wordt beschouwd als een avatar van Vishnu, d.w.z. een incarnatie van God. De hele Bhagavad Gita, een boek van grote wijsheid, gaat over hem. Krishna is ook bekend in verband met Radha. Beiden waren goddelijke geliefden en staan symbool voor de hoogste vorm van liefde, onvoorwaardelijke liefde. Over Krishna wordt verteld dat hij, toen hij nog een kind was (Govinda), de boter van zijn moeder placht te stelen om er van te snoepen. Daarom worden op deze dag speciaal boter en zoetigheden aan hem geofferd in de puja. 

 

Dipavali - Feest van het Licht 

Datum:  01.11. - 06.11.2021

Op de nacht van de nieuwe maan in november vindt de zogenaamde Dipavali plaats. Het is een groot lichtfestival waar overal kaarsen en feeënlichtjes schijnen. Het festival is een symbolische herinnering aan ons innerlijke licht en ons verlichtingsproces, dat het enige is dat telt in ons leven.

 

Sri la Sri Mahanandha Siddha Verjaardag

Datum:  13.12.2021

Op deze dag vieren we Sri La Sri Mahananda Siddha's verjaardag en zullen we een grote puja uitvoeren in het centrum ter ere van Shiva. 

 

Winterzonnewende

Datum:  21.12.2021

Op 21.12. bereikt de zon haar laagste punt aan de hemel en beleven we de donkerste dag van het jaar. 21.12. markeert het begin van de Rauhnächte. De poorten naar de subtiele werelden gaan open. Wij krijgen gemakkelijker toegang tot hogere werelden, maar ook tot de duistere aspecten van ons bewustzijn die genezing willen ervaren. 

 

Kerstmis

Datum:  24.-26.12.2021

Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Het kerstseizoen, vooral de periode van 21 - 06.01. valt in de periode van de Rauhnächte, die energetisch gezien van groot belang zijn. De poorten tussen de werelden staan wijd open en maken het mogelijk om hoger geïnspireerde kennis te ontvangen en zich innerlijk af te stemmen op het komende jaar. 

 

Sylvester

Datum:  31.12.2021

We nemen afscheid van het oude jaar en bereiden ons innerlijk voor op het nieuwe. We zingen, mediteren, eten en creëren een gemeenschappelijke viering van vreugde om het nieuwe jaar te verwelkomen.