Wat zijn Siddha's?


De huidige processen in de natuur


De natuur doorloopt grotere en kleinere tijdcycli die zich in een steeds terugkerende volgorde herhalen. Een cyclus die wij mensen direct kunnen ervaren zijn bijvoorbeeld de vier seizoenen: Lente, Zomer, Herfst en Winter. Elk seizoen wordt gekenmerkt door een bepaalde energie en stemming. Naast deze kleine tijdcycli zijn er veel grotere. Deze worden in de Vedische geschriften beschreven als de vier "yugas" (tijdperken). Hun duur omvat duizend maal onze levensduur. "Veda" betekent "kennis." Het beschrijft de universele en tijdloze kennis van de onderlinge relaties en de wetten van de natuur. Ongeveer 5000 jaar geleden werd deze kennis door de Rishi (ziener) Vyasa opgeschreven in de zogenaamde Veda's, om ze te bewaren voor de huidige cyclus. 

 

De huidige cyclus, die nu ten einde loopt, wordt Kaliyuga (Tijdperk van Duisternis) genoemd. Het is de meest materialistische en disharmonische van alle tijden. Het wordt ook wel het tijdperk van oorlog, verdeeldheid en strijd genoemd. In dit tijdperk leeft de mensheid niet in harmonie met de natuur en de wetten van de natuur. Egoïsme en materialisme hebben de overhand. Als gevolg daarvan blijven de disharmonische energieën in de natuur toenemen. 

 

Momenteel bevinden de mensheid en de aarde zich in een groot omwentelingsproces. Vanuit het standpunt van de natuur gaan de mensheid en de Aarde over van een Kaliyuga, de energetisch laagste-frequentie en meest disharmonische van alle tijdperken, naar een Satyayuga, de energetisch hoogste-frequentie en meest harmonieuze van alle tijdperken. In een Satyayuga (Tijdperk van Waarachtigheid) leven mensen vreedzaam samen en in harmonie met zichzelf, de natuur en de wetten van de natuur. Maar voordat wij het nieuwe tijdperk volledig kunnen binnengaan, moet de mensheid zichzelf en de aarde zuiveren van alle zelfzuchtige motieven en innerlijke en uiterlijke disharmonische energieën. 

 

Het nieuwe tijdperk is het tijdperk van de Rishis (zieners) en de Siddha's die tot nu toe onzichtbaar en op de achtergrond hebben gewerkt voor de bescherming van de Aarde en de mensheid. Zij en hun werk worden nu weer zichtbaar. 


Siddhas


Alles in de natuur is ensouled: dieren, planten, mensen, bomen, planeten, enz. Het bewustzijn van elk levend wezen vibreert op een bepaald frequentieniveau. Dit frequentieniveau bepaalt de werkelijkheid van waaruit een wezen leeft en zijn werkelijkheid creëert. Hoe hoger het frequentieniveau van bewustzijn, hoe meer onvoorwaardelijke liefde, zuivere intenties, intuïtie, onbaatzuchtigheid, vergevingsgezindheid, innerlijke vrede en vreugde een wezen heeft gerealiseerd en hoe meer het leeft in harmonie met zijn ware bestemming en de wetten van de natuur en hoe dichter het bij de hoogste bron staat. Hoe lager het frequentieniveau van bewustzijn, hoe meer het bewustzijn doordrongen is van voorwaardelijke liefde, egocentrische motieven, gehechtheid aan emoties en innerlijke kwellingen. Om het frequentieniveau te verhogen is een proces van transformatie en zuivering van het bewustzijn nodig, van alle aspecten die de frequentie verlagen.

 

Wanneer de ziel het lichaam verlaat, na de overgang naar de spirituele dimensies, gaat zij naar die niveaus in de subtiele werelden die resoneren met haar zielsfrequentie. Zoals er op aarde verschillende niveaus van bewustzijn zijn, zo zijn er ook in de geestelijke werelden. Het bijzondere op Aarde is dat alle wezens, ongeacht hun bewustzijnsniveau, de kans krijgen om hun frequentie te veranderen en te groeien naar meer onvoorwaardelijke liefde, vergeving, enz. Dit verhoogt de toestand van de ziel in de subtiele werelden, die beïnvloedt welke niveaus van ervaring wij zullen aantrekken in deze wereld, maar ook aan de andere kant na onze overgang.

 

Aangezien het hele universum bezield en bezield is, zijn er niet alleen entiteiten op Aarde, maar ook op de subtiele niveaus, die voor de meeste mensen niet zichtbaar zijn, die vanuit verschillende frequentieniveaus werken en opereren voor het welzijn van de Aarde en de mensheid. Dit is vooral het geval nu in de overgangstijd. Onder andere zijn er vele engelen, aartsengelen, opgestegen meesters en vele andere entiteiten van andere lichtgevulde niveaus die het huidige transformatieproces ondersteunen. In de komende jaren zullen wij meer contact hebben met deze vliegtuigen en op een natuurlijke manier met hen communiceren.

 

Er is een soort natuurlijke hiërarchie in de natuur. Wezens die de hoogste kwaliteiten van bewustzijn, zoals onvoorwaardelijke liefde, vergevingsgezindheid, onbaatzuchtigheid tot perfectie hebben gebracht, werken vanuit de hoogste niveaus van de schepping. Hun wezen is doordrongen van de grootste welwillendheid, zuiverheid, barmhartigheid, harmonie en onvoorwaardelijke liefde. Het is belangrijk te begrijpen dat hoe hoger het frequentieniveau van de wezens van waaruit zij werken, des te krachtiger hun werk is en hun zegeningen voor de Aarde en de mensheid zijn.

 

Wezens die vanuit het hoogste lichtende niveau van de schepping werken voor het ascensieproces van de mensheid zijn de 19 Siddha's. "Siddha" betekent "perfectie." Het zijn wezens, voorbij religie en dogma, die het hoogst mogelijke bewustzijn hebben gerealiseerd. Zij werken en ijveren onvermoeibaar voor het behoud en de bescherming van het energetisch evenwicht van mens en aarde. Siddha's zijn en waren artsen, alchemisten, wetenschappers, edelsteendeskundigen en yogi's. Sommigen van hen bouwden machtige tempels, die tot de belangrijkste genezings- en krachtplaatsen op aarde behoren.


De 19 Siddha's


Er zijn verschillende Siddha-lijnen over de hele wereld. In de zuidelijke Indiase deelstaat Tamil Nadu bestaat de afstammingslijn van de 19 Siddha's, die begint met Siddha Agastya. Van sommige van de 19 Siddha's, zoals Siddha Bhoga, wordt gezegd dat zij tijdens hun leven de wereld hebben rondgereisd. Er wordt gezegd dat Siddha Bhoga onderricht heeft gegeven in China, onder andere als Lao Tzu, en dat hij ook in Zuid-Amerika is geweest.  In de literatuur zijn er overlappingen, maar deels ook discrepanties met betrekking tot de naamgeving van de Siddha's die tot de 18 Siddha's worden gerekend. In een hal van de tempel die door Mahanandha Siddha werd gebouwd, waaronder Ganesha en Subramnaya, werden de volgende namen van de 18 Siddha's op een stenen muur gekerfd door Sri La Sri Mahananda Siddha. Dienovereenkomstig behoren de volgende Siddha's tot de 18 Siddha's:

 

1.   Agastya                      11. Idaikadar 

2.   Bhoga                         12. Alukan 

3.   Pambatti                    13. Kalanginadar 

4.   Aegapai                      14. Konganar 

5.   Kamalamuni              15. Karuvoorar 

6.   Korakkar                     16. Dhanvanthri (grote wijsgeer van de Ayurveda)

7.   Ramadevar                 17. Sittaimuni 

8.   Thirumoolar               18. Machamuni 

9.   Valmiki 

10. Sundarandar


1.Siddha Agastya Rishi


Sri Agastya Rishi of Siddha Agastya is de eerste Siddha van het geslacht van 19 Siddha's en is een van de Sapta Rishi's, de zeven grote wijzen en zieners. Hij is een directe leerling van Shiva. Sri Agastya wordt, zoals hierboven vermeld, beschouwd als de vader van de traditionele Indiase Ayurvedische geneeskunde. Hij zou de auteur zijn van verschillende geschriften op dit gebied. Hij was ook een astroloog, alchemist en yogi. In de Ramayana, een oud Indiaas geschrift, wordt verschillende malen over zijn werk geschreven. Agastya wordt beschouwd als een van de belangrijkste initiatiefnemers van de palmbladbibliotheken in India. Tijdens zijn leven op aarde was hij getrouwd met Lubamitra. In die tijd leefden zij volgens de overlevering in een buitengewoon gelukkig huwelijk. Vandaag de dag werken beiden vanuit de subtiele werelden en leiden, onder andere, via de Jiva Nadi. 

 


19. Siddha - Sri la Sri Mahanandha Siddha


Mahananda Siddha is de 19e Siddha. "Maha" betekent "groot", "Ananda" betekent "gelukzaligheid". Hij is geboren op 13.12.1930 in het district Dharmapuriin in Tamil Nadu. Mahananda Siddha stond bekend - voordat hij een Siddha werd - om zijn betrokkenheid bij tempelrenovaties sinds zijn 35ste. Zijn verhaal over hoe hij een Siddha werd is diep ontroerend.

 

Op 25 december 2002 rond middernacht, op de leeftijd van 72 jaar, verscheen Heer Shiva voor Mahananda Siddha en zei tegen hem dat hij een Siddha was met een levensduur van 500 jaar. Shiva stuurde hem bij deze eerste ontmoeting naar de heilige Mahadeva Berg bij Vellor in Zuid-India. 

Nadat Shiva aan hem verschenen was, liet Mahananda Siddha zijn bezittingen 's nachts achter en trok naar de genoemde heilige berg. Toen hij daar aankwam, verscheen Heer Shiva opnieuw voor hem en vertelde hem hoe hij voortaan moest leven. Hij droeg hem op het leven van de mensen en de aarde te beschermen.

Sinds 2009 zijn Mahananda Siddha en meer dan 120 arbeiders bezig met de bouw van een tempel die een van de krachtigste plaatsen op aarde zal zijn in termen van Satyayuga. Het zal dienen om de aarde en de hele mensheid te beschermen.

Volgens Mahananda Siddha zal elke persoon die deze plaats in de toekomst bezoekt, bevrijd worden van karmische invloeden en genezing ervaren. Mahananda Siddha zegt dat deze tempel zal blijven bestaan tot het universum oplost (pralaya). Intussen bezoeken vele duizenden mensen de tempel elke dag. Elke persoon krijgt een warme maaltijd.

Mahananda Siddha heeft de laatste jaren, met behulp van krachtige Siddhamedicijnen, vele mensen genezen, waaronder vele kinderen die vanaf hun geboorte doof en stom waren.

 

In 2015 werd door Sri Agastya via de Jiva Nadi meegedeeld dat Mahananda Siddha "Shiva" was.


Meer informatie